Poziv za prikupljanje ideja u sektoru kulturnih i kreativnih industrija

Konkursi

FOND „EVROPSKI POSLOVI“

Poziv za prikupljanje ideja u sektoru kulturnih i kreativnih industrija

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine objavljuje poziv za prikupljanje ideja radi učešća u „Programu virtuelne inkubacije i akceleracije za osnaživanje aktera kulturnih i kreativnih industrija“. Poziv objavljujemo u okviru projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu“ – CCI4TOURISM koji je finansiran u okviru Intereg Vb ADRION programa 2014-2020 s ciljem osnaživanja sektora kulturnih i kreativnih industrija (KKI) radi razvoja održivog turizma.

Mogućnost učešća imaju privredna društva, preduzetnici, udruženja ili kreativni pojedinci, razvijeni ili početnici u biznisu, aktivni u sektoru kulturnih i kreativnih industrija ili turizma, kreatori inovativnih poslovinih ideja, zainteresovani za nove pristupe održivom turizmu.

Rok za podnošenje prijava je 12. maj 2021. do 23.00 časa.

Dokument sa tekstom poziva i linkom za prijavu preuzmite ovde.