Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pravo učešća ima: pravno lice čije je sedište na teritoriji APV, pod uslovom da je ugovorna strana na Projektu koja ima obavezu obezbeđenja sopstvenih finansijskih sredstava, odnosno sufinansiranja Projekta

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 4.000.000,00 dinara

Sopstveno učešće: Ne

Rok za podnošenje prijava: 15.09.2021. g.

Kontakt: 021/487-43-27, 021/487-43-53, psf.konkursi@vojvodina.gov.rs

Link