Zaštita životne sredine u Vojvodini

Vesti

Potpisan ugovor za projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u Vojvodini u 2010. godini“

Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Slobodan Puzović i direktorka Republičkog fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić, potpisali su u Vladi Vojvodine ugovor o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta „Zaštita i unapređenje životne sredine u Vojvodine u 2010. godini“.

Na osnovu pomenutog ugovora biće raspisan javni konkurs za projekte iz ove oblasti od 10. do 27. septembra tekuće godine. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog projekta je 200 miliona dinara. Na konkursu mogu učestvovati lokalne samouprave, kojima se po projektu dodeljuje do tri miliona dinara, upravljači zaštićenih područja, stručne organizacije, fakulteti i naučne institucije, kojima je predviđeno do dva miliona dinara. Na konkurs mogu da učestvuju i udruženja građana, kojima je po projektu namenjeno do 500 hiljada dinara. Istaknuto je i da se može konkurisati samo sa jednim projektom u jednoj oblasti.

Predviđeno je finansiranje projekata u oblasti unapređenja upravljanja otpadom, kontroli kvaliteta vazduha u naseljenim mestima, koja nisu pokrivena mrežom auomatskih stanica. Tu su i projekti u sferi monitoringa zemljišta u Vojvodini, ekološka edukacija, promocija i aktivnosti na podizanju zaštitinih zelenih pojaseva, unapređenje čuvarske službe u zaštićenim područjima, kao i projekti sanacije, revitalizacije i promocije zaštićenih dobara, ali i aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u Vojvodini.

Resorni sekretar dr Slobodan Puzović istakao je značaj saradnje Fonda i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja sa Sekretarijatom, jer se na taj način obezbeđuju neophodna sredstva za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

– Identifikovali smo devet ključnih projektnih oblasti koje ćemo ovim javnim konkursom ponuditi partnerima za zajedničku realizaciju, a najvažniji segment je unapređenje upravljanja otpadom i tu pre svega vidimo lokalne samouprave i njihova komunalna preduzeća kao glavne partnere – kazao je dr Puzović i ukazao na značaj unapređenja upravljanja otpadom i sanaciju divljih smetlišta u zaštićenim prirodnim dobrima u Vojvodini, poput Nacinalnog parka „Fruška gora“, sa jednim ciljem, da se tamo unaprede mogućnosti i potencijali razvoja održivog turizma.

e-Kapija, 10.09.2010.