Od igara na sreću 3,3 milijarde dinara u budžet Srbije

Vesti

Prihodi od igara na sreću od januara do kraja avgusta ove godine su rekordni i iznose 3,3 milijarde dinara, što je za 5,8% više nego u istom periodu 2009. godine, saopštila je Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija Srbije.

Od ukupnih prihoda od igara na sreću 60% su prihodi budžeta Srbije, a 40% se koristi za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih socijalno-humanitarnih organizacija i ustanova.

Novi Zakon o igrama na sreću je u primeni od 2005. godine i od tada do kraja prošle godine Uprava za igre na sreću je, od ukupnih naknada koje se naplaćuju organizatorima igara na sreću u iznosu od 21,6 milijardi dinara, imala prihode od 11,4 milijarde, a Državna lutrija Srbije od 10,2 milijarde dinara.

Pre primene novog zakona, od januara 2001. do kraja 2004. godine, prihodi su bili višestruko manji i iznosili su dve milijarde dinara.

e-kapija, 10.09.2010.