Rok za prijavu poreza na dohodak 15. mart

Vesti

Poreska uprava Srbije podsetila je danas poreske obveznike da je 15. mart rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu.
Poresku prijavu su dužna da podnesu fizička lica – rezidenti, uključujući strance – rezidente, koja su ostvarila dohodak veći od 1.708.200 dinara.
Poreska prijava se podnosi na obrascu PPDG-5 prema mestu prebivališta poreskog obveznika, navodi se u saopštenju Poreske uprave.
Lica koja ne podnesu poresku prijavu u propisanom roku, ili je ne podnesu nadležnom poreskom organu, ili u prijavi ne navedu tačne podatke, biće kažnjena za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.