Konkurs za mala i srednja preduzeća

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih krediti  za  kupovinu  nove opreme poreklom iz Republike Italije – GARANTNI POTENCIJAL    150.000.000,00 DINARA – Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora […]

Nastavi

Konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: I Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 252.200.000,00 dinara, II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 285.000.000,00 dinara; Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se u celosti iz budžeta AP Vojvodine. Pravo i uslovi za učešće na konkursu: […]

Nastavi

Konkurs za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sisetma i lovnih remiza Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa do iznosa od 45.600.000,00 dinara. Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine […]

Nastavi