POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u ap vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u ap vojvodini u 2023. godini

Sredstva za sprovođenje tačke II Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:

1. Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu u visini od ukupno 46.000.000 dinara i to:
• za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija s posebnim ovlašćenjima u visini 41.400.000,00 dinara (90%)
• za rad regionalnih odgajivačkih organizacija u visini 4.600.000,00 dinara (10%)

2. poslovima kontrole sprovođenja programa u visini od ukupno 4.000.000,00 dinara.

Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju:

1. odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima iz AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8, . i 10. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12 i 14/16) i
2. odgajivačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12 i 14/16).

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 09.10.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852

Detaljnije