Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2021. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2021. godini

Rok: do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2021. g.

Detaljnije