MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA – Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu

Predmet Javnog poziva

Član 1.
U skladu sa članom 5. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju („Službeni glasnik RS“, broj 60/2023), (u daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv sadrži podatke o visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 2.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice
– nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je:
1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar);
2) u aktivnom statusu u Registru;
3) izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava
Lice iz stava 1. ovog člana pravo ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) je u Registru prijavilo površine pod organskom biljnom proizvodnjom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;
2) su zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom, do najviše 20 ha;
3) poljoprivredno zemljište nije u državnoj svojini, osim poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;
4) ima proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije ili ima sertifikovanu organsku biljnu proizvodnju, ili su obuhvaćeni grupnom sertifikacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja;
5) za iste površine nije ostvareno pravo na direktna plaćanja za podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme za tekuću godinu;
6) je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno u slučaju grupne sertifikacije ako je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i ako je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
7) u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
8) po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje postoje raspoloživa finansijska sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje opredeljena javnim pozivom, u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 3.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 24. jula do 25. avgusta 2023. godine, zaključno.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs

Detaljnije