POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Podnosioci prijave su škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje i škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 11.08.2023. godine.

Detaljnije