EVROPSKA KOMISIJA – Program Građani, jednakost, prava i vrednosti

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Program Građani, jednakost, prava i vrednosti

Program CERV pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije.

CERV program ima četiri specifična cilja, koji odgovaraju programskim područjima programa:
1. Vrednosti unije
2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost
3. Uključenost i učešće građana
4. Daphne

Mogu konkurisati:
Kao vodeći partneri: neprofitna privatna pravna lica ili državni univerziteti

Koaplikanti: neprofitna pravna lica (javna ili privatna tela) ili međunarodne organizacije

Minimalni iznos projekta: 75.000 EUR

Maksimalni iznos projekta: –

Prijave se podnose elektronski.

Rok za prijavu: 5. septembar 2023.

Smernice: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-civ_en.pdf

Detaljnije