POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA – Akademija veština

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA – Akademija veština Pravo učešća imaju: • žene i muškarci sa teritorije Vojvodine koji planiraju osnivanje sopstvenog biznisa • žene i muškarci preduzetnici sa teritorije Vojvodine za unapređenje i razvijanje postojećih privrednih aktivnosti i usluga • registrovana udruženja žena sa teritorije Vojvodine koja žele da unaprede/prošire […]

Nastavi

RAS – Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

RAS Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini, u okviru programa „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana “ Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima […]

Nastavi

EVROPSKA KOMISIJA – Program Građani, jednakost, prava i vrednosti

EVROPSKA KOMISIJA Program Građani, jednakost, prava i vrednosti Program CERV pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije. CERV program ima četiri specifična cilja, koji odgovaraju programskim područjima programa: 1. Vrednosti unije 2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost 3. Uključenost i učešće građana 4. Daphne Mogu konkurisati: […]

Nastavi