POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO – Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, broj 54/22) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2023. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2023. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono održavanje prostorija, medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, uključujući i potrebnu projektnu dokumentaciju, izuzev troškova tekućeg održavanja objekata i prostorija i tekućeg servisiranja medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, – sa ukupno 1.965.000.000,00 dinara. Obezbeđenje sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje navedenih namena su predmet konkursa.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 2/23), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2023. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel. 487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs
Javni konkurs otvoren je od dana objavljivanja u „Službenom listu APVˮ, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine – dnevnom listu „Srpski telegraf” do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu a najkasnije do 15. decembra 2023. godine.

Detaljnije