MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji se realizuju u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji se realizuju u 2023. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: Unapređenje muzičkog života i razvoj publike u Republici finansiranjem projekata u oblasti muzike

Prioriteti konkursa su:
• Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike;

• Koncertne serije ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;

• Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;

• Projekti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;

• Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi:
• Muzički festivali i manifestacije – 600.000,00 dinara
• Koncertne serije – 500.000,00 dinara
• Majstorski seminari, radionice i takmičenja – 150.000,00 dinara
• Projekti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva – 150.000,00 dinara
• Pojedinačni projekti – 200.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren od 31. januara do 2. marta 2023. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Detaljnije