Unapređenje energetske efikasnosti – finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 

Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19 (u daljem tekstu: Javni poziv)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

  • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/19).
  • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 325 miliona dinara.
  • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine. Opština ili grad koji u svom sastavu nemaju gradske opštine na Javni poziv može konkurisati sa dva projekta. Grad koji u svom sastavu ima gradske opštine ili gradska opština na Javni poziv može konkurisati sa jednim projektom.
  • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 26. februar 2019. godine.
  • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 27. marta 2019. godine do 15 sati.
  • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
  • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee @mre.gov.rs
  • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

Detaljnije