Erazmus+ Projekat mobilnosti za stručno obrazovanje i obuku

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Erazmus+ Projekat mobilnosti za stručno obrazovanje i obuku

Rok za prijavu na konkurs 04.10.2022

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Obrazovne ustanove
• Pojedinci

Posebni zahtevi donatora
Postoje dve glavne vrste Erazmus+ projekata mobilnosti za VET: „Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja“ i „Akreditovani projekti za mobilnost učenika i osoblja“. Organizacije koje učestvuju u Erazmus+ treba da aktivno promovišu prioritete programa: inkluziju i raznolikost, održivost životne sredine; digitalno obrazovanje i aktivno učešće. Organizacije to mogu učiniti: • stavljajući ove prioritete u fokus svojih projekata • podizanjem svesti među učesnicima • razmenjujući najbolje prakse. Projekat mobilnosti je prilika za povećanje kvaliteta početnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuke (IVT i CVET) u Evropi i jačanje evropske dimenzije nastave i učenja. Pojedinci čine glavnu ciljnu grupu Programa. Međutim, Program do ovih pojedinaca dolazi uglavnom preko organizacija, institucija, tela ili grupa koje organizuju aktivnosti. Uslovi pristupa Programu se stoga odnose na ova dva aktera: „učesnike“ (pojedince koji učestvuju u Programu) i „organizacije učesnice“ (uključujući neformalne grupe i samozaposlena lica). I za učesnike i za organizacije koje učestvuju, uslovi za učešće zavise od zemlje u kojoj se nalaze. Kao opšte pravilo, učesnici u Erazmus+ projektima moraju biti osnovani u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je povezana sa Programom. Uopšteno govoreći, glavne ciljne grupe su: Za projekte relevantne za oblast visokog obrazovanja, glavni ciljevi su: studenti visokog obrazovanja (kratki ciklus, prvi, drugi ili treći ciklus), visokoškolski nastavnici i profesori, osoblje visokoškolskih ustanova, treneri i stručnjaci u preduzećima; Za projekte relevantne za oblast stručnog obrazovanja i obuke, glavni ciljevi su: studenti u stručnom obrazovanju i obuci, stručnjaci i treneri u stručnom obrazovanju i obuci, osoblje organizacija za početno stručno obrazovanje i obuku, treneri i profesionalci u preduzećima; Za projekte relevantne za oblast školskog obrazovanja, glavni ciljevi su: rukovodioci škola, školski nastavnici i školsko osoblje, učenici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; Za projekte relevantne za oblast obrazovanja odraslih, glavni ciljevi su: članovi nestručnih organizacija za obrazovanje odraslih, treneri, osoblje i učenici u nestručnom obrazovanju odraslih; Za projekte relevantne za oblast mladih glavni ciljevi su: mladi, omladinski radnici, osoblje i članovi organizacija aktivnih u oblasti mladih; Za projekte relevantne za oblast sporta, glavni ciljevi su: profesionalci i volonteri u oblasti sporta, sportisti i treneri.

Izvor

Link do konkursa