Erazmus+ Projekat mobilnosti u obrazovanju odraslih

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Erazmus+ Projekat mobilnosti u obrazovanju odraslih

Rok za prijavu na konkurs 04.10.2022 do 11 h

Ko može da konkuriše?

• Organizacije civilnog društva
• Obrazovne ustanove

Posebni zahtevi donatora
Program finansira projekte obrazovanja odraslih širom Evrope da bi se pojedincima pružile prilike za učenje i da bi se podržala internacionalizacija i institucionalni razvoj organizacija za obrazovanje odraslih. Organizacija za obrazovanje odraslih šalje svoje učenike ili osoblje u drugu zemlju da se obučavaju ili uče, da odu na nastavni zadatak ili da zamene posao. Organizacija aplicira za sredstva za pripremu i upravljanje projektom, kao i za troškove putovanja i učešća. Dostupna su dodatna sredstva za uključivanje aktera sa manjim mogućnostima.

Link do konkursa
https://www.leargas.ie/erasmus-plus/mobility-projects/adult-education/

Izvor