Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja

Konkursi

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja

TEHNIČKA PODRŠKA GRADSKIM, OPŠTINSKIM I UPRAVAMA GRADSKIH OPŠTINA – POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA –

U sklopu realizacije projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, a zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, raspisuje se: Poziv za podnošenje prijava za realizaciju tehničke podrške u 30 pilot gradova, opština i gradskih opština za unapređenje kadrovskog planiranja

Projektom će biti obezbeđena podrška za unapređenje kadrovskog i finansijskog planiranja, što podrazumeva analizu postojeće i identifikaciju potrebne kvantitativne i kvalitativne strukturu zaposlenih radi optimiziranja načina korišćenja kadrovskih potencijala, unapređenje procesa godišnjeg i finansijskog planiranja, uključivanje svih rukovodioca u organu u proces kadrovskog planiranja i uspostavljanje veze između strateškog i kadrovskog planiranja u organu, kao i uspostavljanje praćenja sprovođenja kadrovskog plana i izveštavanje o kvalitetu kadrovskog planiranja i sprovođenju donesenog kadrovskog plana. Aktivnosti u kojima je planirana tehnička podrška kroz saradnju sa ekspertima su: priprema nacrta kadrovskog plana na osnovu sveobuhvatne analize kadrovske strukture i potencijala i priprema finansijskog plana za njegovo izvršenje, usklađivanje nacrta kadrovskog plana organa sa nacrtom odluke o budžetu JLS, praćenje sprovođenja kadrovskog plana i izveštavanje o kvalitetu kadrovskog planiranja i sprovođenju donesenog kadrovskog plana.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Podrška će biti omogućena za ukupno 30 lokalnih samouprava, koje će biti odabrane na osnovu ocene konkursnih prijava.

Tehnička podrška gradskim, opštinskim i upravama gradskih opština podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim koracima u procesu kadrovskog planiranja, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakonom o budžetskom sistemu i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast.

Period realizacije tehničke podrške za izabranih 30 gradova, opština i gradskih opština je april – jun 2022. godine, s tim da SKGO zadržava pravo izmene perioda realizacije u skladu sa trajanjem projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“.

Rok za dostavljanje prijava za učešće na pozivu za realizaciju paketa podrške je 5. april 2022. godine.

Pored opštih informacija, dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština, kao i na stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu ( http://www.coe.int/belgrade)

Za sve dodatne informacije i obrazloženja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:
Stalna konferencija gradova i opština
Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi
Telefon: 011/7357-954
e-pošta: milos.mucok@skgo.org

Detaljnije