Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu

CILJ
Cilj Konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje realizacije sledećih projekata:
1. Uspostavljanje hotspot lokacija u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu i
2. Uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilju povećanja bezbednosti predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA USTANOVA)

VISINA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Za potrebe Javnog konkursa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Podnosilac zahteva može podneti prijavu po svim tačkama konkursa:
1. Za uspostavljanje hotspot lokacija tražena sredstva ne mogu biti veća od 150.000,00 dinara po hotspot lokaciji.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu za najviše pet hotspot lokacija.

2. Za uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilju povećanja bezbednosti predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA USTANOVA) ne mogu biti veća od 500.000,00 dinara po ustanovi.

Lokalne samouprave mogu konkurisati za najviše tri ustanove.

Lokalne samouprave po svim tačkama konkursa mogu da zahtevaju maksimalan iznos od 1.500.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.11.2021. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti radnim danom od 10 do 14 časova pozivom na broj 021/487- 4307 ili 0800/021-027.

Detaljnije