SALTO nagrade 2021

Konkursi

FONDACIJA TEMPUS

SALTO nagrade 2021

Pozivamo vas da se prijavite na konkurs za SALTO nagrade 2021. godine koji će biti otvoren do 30. septembra. Ideja konkursa je da se prepoznaju dobri projekti i inspirišu mladi ljudi, donosioci odluka i korisnici Erazmus+ programa i Evropske inicijative za solidarnost kako bi bili uticajniji.

Ko može da podnese projekat?
• Članovi projektnog tima i učesnici – Pojedinci koji su bili deo relevantnih projekata ili su ih vodili.
• Nacionalne agencije – Nacionalne agencije za Erazmus+ i Evropsku inicijativu za solidarnost.
• Aktivne institucije i zainteresovane strane – Javna tela (npr. Lokalne opštine, omladinski centri, škole itd.), donosioci odluka koji su sproveli, finansirali ili olakšali projekat ili njegove procese.
• Organizacije – Organizacije, pokreti i grupe koji su vodili projekte na relevantne teme.

Svaki projekat mora:
• da aktivno napreduje u ovoj godini i da se glavne aktivnosti završavaju do kraja oktobra 2021. Faze pokretanja i završetka mogu biti izvan okvira 2021. godine.
• da daje opipljive rezultate koji omogućavaju umnožavanje njegovog uticaja.
• da daje jasno identifikovane nematerijalne rezultate, uključujući relevantne ishode učenja za različite aktere koji su uključeni.
• da ima dugoročni uticaj – održiv i ponovljiv (uz neophodne adaptacije).
• da dolaze iz Erazmus+ i/ili Evropske inicijative za solidarnost i partnerskih zemalja (Regioni 1-4).
• da je finansiran preko Erazmus+, Evropske inicijative za solidarnost ili bilo kog drugog programa/izvora.

Dodatni poeni se dobijaju ako projekat:
• Uključuje rešenja ili/i sprovodi se na načine koji su održivi i doprinose zaštiti životne sredine.
• Predstavlja slučajeve izvanredne komunikacije u pogledu vidljivosti projekta i obuhvata ciljne publike.
• Pokreće se i sprovodi na participativan način, uključujući mlade, omladinske radnike, organizacije i/ili druge zainteresovane strane.
• Inkluzivan je, što znači da se može pokazati kako su nove ili raznolike ciljne grupe ili ljudi koji obično ne bi učestvovali, uključeni i kako su imali koristi od projekta.
• Promoviše solidarnost kao vrednost u svom pristupu, što donosi korist lokalnoj ili međunarodnoj zajednici.
• Primenjuje prakse koje omogućavaju digitalnu transformaciju i/ili digitalno učešće uz upotrebu savremenih tehnologija.

Kako da prijavite projekat?
Projekti se prijavljuju na SALTO Awards vebsajtu, popunjavanjem formulara do 30. septembra 2021. godine.

Detaljnije