Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 1. jula 2021. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu.

» Obrazac za prijavu na Konkurs

Detaljnije