Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, unapređivanje rasadničke proizvodnje i proizvodnje šumskog semena.

Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala i dodela sredstava za proizvodnju šumskog semena.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačku 1. zaključno sa 31.08.2020. godine, a za tačke 2, 3. i 4. zaključno sa 31.03.2020. godine.

Detaljnije