Krediti i garancije Fonda za razvoj Republike Srbije

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti i garancije

• Investicioni krediti
• Krediti za trajna i obrtna sredstva
• Kratkoročni krediti
• Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
• Start-up krediti
• Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
• Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima
• Garancije
• Krediti za refinansiranje
• Kako do kredita

Detaljnije