Zapis sa oznakom ‘FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE’

Obaveštenje Fonda za razvoj RS

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Fond za razvoj Republike Srbije obaveőtava zainteresovane privredne subjekte da je počeo prijem zahteva za finansiranje u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi, koji zajednički realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj.

Zahtevi se primaju dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 01. decembra 2017. godine.

Detaljnije informacije o Programu i dokumentaciji koju je potrebno dostaviti, možete naći na ovom sajtu o okviru odeljka „krediti i garancije“.

Detaljnije

Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije.

Reč je o:

  1. kreditima za trajna obrtna sredstva,
  2. za tekuću likvidnost i
  3. kratkoročnim kreditima,
  4. kao i kreditima za investiciona ulaganja.

Zainteresovani preduzetnici i pravna lica zahtev podnose lično na adrese Fonda
–       Centrala: Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš;
–       Filijala Beograd: Knez Mihailova 14 , Beograd.

Sve dodatne informacije, kao i spisak o  potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva mogu se naći na internet prezentaciji Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Fond za razvoj  svoje aktivnosti realizuje u okviru široke inicijative Vlade Srbije – Godina preduzetništva 2016.

Godina preduzetništva 2016. je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.

Garancije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Garancije

Detaljnije

Krediti za trajna obrtna sredstva

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za trajna obrtna sredstva

Detaljnije

Krediti za razvoj preduzetništva

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za razvoj preduzetništva

Detaljnije

Reprogram

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Reprogram

Detaljnije

Investicioni krediti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Investicioni krediti

Detaljnije

 

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

Detaljnije

Krediti i garancije

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti i garancije

Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Vrsta podrške:
•    Krediti za privredna društva
•    Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u 2012. godini
•    Program Vlade za kreditnu podršku privredi i građanima
•    Krediti za preduzetnike
•    Dinarske garancije
•    Krediti za početnike
•    Krediti za stare zanate
•    Krediti za žensko preduzetništvo

Kontakt
Adresa: Bulevar Nemanjića 14a, 18 000 Niš, Srbija
Telefon: 018 41 50 199, 018 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.

Maksimalni iznos kredita iznosi 5.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
–    rok otplate je do 4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
–    tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše najkasnije šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, uz dostavljanje adekvatnih dokaza o prethodno izvršenim ulaganjima.

Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

Sredstva po ovom Programu se koristiti za kreditiranje svih privrednih grana osim za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

–    garancija ili avalirane menice poslovne banke;  ili
–    menica i menično ovlašćenje dužnika
–    menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta
–    menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika
–    hipoteka prvog reda na nepokretnostima-u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nepokretnosti, može iznositi:
1)    do 80% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
2)    do 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelatrije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
3)    do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl;
4)    do 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;
5)    do 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta

–    zaloga na poizvodnoj opremi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
–    zaloga na akcijama privrednog društva, koje se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda;
–    zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja;
–    cesija potraživanja državnih institucija i privrednih društava, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda.

Link