Javni poziv za podnošenje programa i projekata koje će se finansirati iz budžeta Ministarstva zdravlja za 2020. i naredne dve godine

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje programa i projekata koje će se finansirati iz budžeta Ministarstva zdravlja za 2020. i naredne dve godine

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 5. avgusta 2019. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2020, 2021. i 2022. godinu, shodno dopisima u prilogu, na obrascima: matrica M1 i M2 sa Specifikacijom troškova i Prilogom 1.

Detaljnije