Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti Predmet Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture […]

Nastavi

Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVО OMLADINE I SPORTA Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o […]

Nastavi