Inicijativa za inkluziju – Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata

Konkursi

NEMAČKO MINISTARSTVO ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ i SKGO

Inicijativa za inkluziju – Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ u okviru projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju“, raspisuju konkurs za izbor osam lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

Predlozi projekata moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa.

Takođe, projekat treba da doprinese podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih. Maksimalni iznos grantova koji je na raspolaganju za pojedinačne projekte u okviru Poziva iznosi 150.000 evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je 14. jun 2019. godine do 15.00 časova.

Detaljnije