Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku. Podsticaji obuhvataju investicije u: 1. sektoru ruralnog turizma […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti Predmet Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture […]

Nastavi

Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVО OMLADINE I SPORTA Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o […]

Nastavi