POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 15.000.000,00 dinara.
Intezitet pomoći iznosi do 80% vrednosti projekta bez PDV-a.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija dodeljuju se bespovratno za sve manifestacije koje se održavaju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
Bespovratna finansijska sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

– sufinansiranje organizovanja sajmova, manifestacija i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i lokalnih manifestacija sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda:

  • zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama;
  • kupovina, odnosno zakup štanda;
  • zakup bine, ozvučenja i osvetljenja;
  • izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala;
  • troškovi oglašavanja u štampanim i elektronskim medijama;
  • troškovi putovanja (prihvatljivo do 10.000,00 dinara);
  • troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i
  • troškovi kupovine pehara i medalja za nagrade.

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju:
• udruženja građana sa sedištem u AP Vojvodini, koja su upisana u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2023.godine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.
• Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

• Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini;
• Podnosilac prijave mora imati delatnost i ciljeve udruženja u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i razvojem sela (ruralnim razvojem) definisane statutom/osnivačkim aktom;
• Podnosilac prijave – udruženja mora biti upisano u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2023. godine;
• Podnosilac prijave mora regulisati poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31. 12. 2022. godinom;
• Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
• Plaćanja se vrše na tekući račun dobavljača ili gotovinski, dok se plaćanja putem kompenzacije i cesije ne priznaju.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 28.04.2023. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije