Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2019. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2019. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

Detaljnije