Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 4.300.000,00  dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: zemlje u okruženju).

Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje  programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata: značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda u zemljama u okruženju, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost.

Prednosni kriterijumi: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkcije, a koji distribuiraju novine ili emituju ili distribuiraju program na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Detaljnije