Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2019. godini

 

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je:
• Započinjanje novih postupaka komasacije
• Nastavak ranije započetih postupaka komasacije; Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije; Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.
• U delu predmeta konkursa koji se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije, podnosioci prijave na konkurs su jedinice lokalnih samouprava a isključivo pravo vršenja ovih poslova ima JVP „Vode Vojvodine“.

4. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 15.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

5. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Za započinjanje novih postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje prijavu podnose za realizaciju aktivnosti koje su definisane programom komasacije, odnosno za ralizaciju aktivnosti koje su utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova), uz uslov da je skupština jedinice lokalne samouprave donela odluku o sprovođenju postupka komasacije za predmetnu katastarsku opštinu;

Za nastavak radova na komasaciji, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine uz uslov da su za predmetne katastarske opštine u prethodnom periodu sa Sekretarijatom već zaključile ugovor o započinjanju postupka komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova)

Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i
navodnjavanja kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja kanalska mreža.

Za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja putna mreža.

Konkurs je otvoren zaključno sa 22.03.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije