Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i unapređenja industrijskih i poslovnih zona, inkubatora i klastera, obnavljanje braunfild lokacija, kao i razvijanje saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Javni poziv je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 16/18 od 5. marta 2018. godine.

Rezultati iz prethodne godine pokazali su da je ovaj vid podrške lokalnim samoupravama od velikog značaja i predstavlja dobru osnovu za pripremu kvalitetnih projekata i zato Ministarstvo, u okviru Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini, sa 143 miliona dinara nastavlja da, u zavisnosti od stepena razvijenosti lokalne samouprave, sufinansira ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, dok su gradovi i opštine u obavezi da finansiraju preostalu vrednost projekta.

Ministarstvo privrede je prošle godine zaključilo ugovore i sufinansiralo izradu projektno-tehničke dokumentacije za 48 jedinica lokalnih samouprava u vrednosti od 107,5 miliona dinara, od kojih su tri projekta regionalnog karaktera. Za 21 projekat nerazvijenih opština odobreno je 56,9 miliona dinara.

Više informacija o programu za ovu godinu, uslovima javnog poziva, načinu sufinansiranja, kriterijumima i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovane lokalne samouprave mogu naći na internet stranici Ministarstva privrede.

Rok za podnošenje prijava počinje da teče od 6. marta 2018. godine, a završava se 20. marta 2018. godine.

Detaljnije