Bespovratna sredstva neprofitnim institucijama/udruženjima za razvoj turističkog potencijala

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine- za pomoć marketinškim aktivnostima za manifestacije od međunarodnog i izuzetnog značaja na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi Konkursa su: unapređenje turističkog potencijala, putem organizovanja turističko – privrednih manifestacija, i drugih međunarodnih skupova, koji doprinose međunarodnoj promociji Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije; marketing, promocija i unapređenja kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja posetilaca; afirmacije manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine i povećanje ukupne turističke ponude i promocija turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje manifestacionog turizma.

VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.
Sredstva su namenjena za finansiranje marketinških aktivnosti koje imaju za cilj promociju turističko – privrednih manifestacija i odobravaju se iznosi u visini:
– za manifestacije od izuzetnog značaja od 300.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara;
– za manifestacije od nacionalnog značaja, međunarodnog karaktera, koje se održavaju najmanje 10 godina uzastopno, koje okupljaju više od 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva do 15.000.000,00 dinara.
Iznosi iz ovog člana su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne institucije/udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisana u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Neprofitne institucije/udruženja mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 27.11.2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Detaljnije