Јavni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Јavni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa 2017.

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Oblast javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:
1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;
2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;
3) efikasno upravljanje zemljištem;
4) unapređenje stanja fizičkih resursa;
5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;
6) prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promena;
7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;
8)ispitivanje tržišta i plasmana;
9) razvoj tržišnih lanaca;
10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala i
13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tematskih oblasti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po Javnom konkursu koje su sastavni deo Javnog konkursa.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu

Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Imajući u vidu da se prijave primaju u dva kruga, maksimalan broj projekata koji se može finansirati/sufinansirati u svakom od krugova nije određen već je uslovljen maksimalnim iznosom sredstava po jednom krugu – 1/2 od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs, pri čemu iznos sredstava u drugom krugu može biti i veći od ½ imajući u vidu eventualno neutrošena sredstva opredeljena za prvi krug.

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: maj/juni 2017. godine.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:
– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je od 21. marta do 10. aprila 2017. godine za prvi krug, od 3.jula do 21.jula 2017. godine za drugi krug.

NAPOMENA: U napred navedenim rokovima se mogu podneti prijave za projekte sa rokom realizacije tokom cele budžetske 2017. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/ 363-1667 i 011/361-6278.

Detaljnije