Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL

Konkursi
Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.
Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2016 u Budimpešti od 03. 03. do 06.03. 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti  predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
–         Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri, udruženja i vinarije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine,

–         Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Koizlagačima  će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, koizlagača  koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Prijave dostaviti na e-mail miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs   ili putem faksa broj  021/557-084.

Kontakt telefon  021/456-881.

Javni poziv je otvoren do 28. januara 2016. godine.

Detaljnije