Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

Konkursi

romania-scholarshipsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Rumunije, Direkcija za javnu diplomatiju, kulturnu i naučnu međunarodnu saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ponudila je zainteresovanim kandidatima iz Srbije stipendije za akademsku 2015/2016. godinu.

Metodologija konkurisanja koju kandidati moraju da ispunjavaju precizno su navedeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, http://www.mae.ro/node/1794  na rumunskom jeziku.

Informacija na engleskom jeziku dostupna je na sajtu: http://www.mae.ro/en/node/10251

Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje prosleđuje dokumentaciju rumunskoj strani posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Krajnji rok za prijavu je 1. mart 2015. godine.

Detaljnije