Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Cows_milkPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat  4015  Energetski održive farme mlečnih krava, 430 Gorivo i energija, na poziciji 1046, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Sredstva se dodeljuju zemljoradničkim zadrugama, registrovanim poljoprivrednim gazdinstavima, privrednim društvima i preduzetnicima, registrovanim za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstava, privredna društva i preduzetnici, registrovani za uzgoj goveda  i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata u svrhu pripreme tople potrošne vode korišćenjem solarne energije u kombinaciji sa sistemom za rekuperaciju toplote, i to za:
1.    adaptaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode, odnosno hlađenje mleka (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo ili električnu energiju) nabavkom i montažom sistema za rekuperaciju toplote (koji čine rezervoar za vodu, izmenjivač toplote povezan na deo sistema za hlađenje mleka, cirkulaciona pumpa i prateća merno regulaciona oprema) i sistema sa solarnim termalnim kolektorima i pratećom instalacijom (cevovodi, armatura, cirkulaciona pumpa, ekspanzioni sud i ostala prateća mašinska i elektro oprema).
2.    rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode, odnosno hlađenja mleka, dodavanjem sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama  1. i 2. ovog člana, ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima u svrhu pripreme tople potrošne vode za potrebe proizvodnje i održavanja na farmama mlečnih krava kod zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj goveda i proizvodnju mleka sa ciljem:
•    podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama, a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju;
•    unapređenje i osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje na farmama i bolje primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji;
•    povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 1.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstava, privredna društva i preduzetnici, registrovani za uzgoj goveda  i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom
5.    Rok za podnošenje prijave je 25. avgust 2015. godine.

Detaljnije

Tags: