Zapis sa oznakom ‘MINISTAR PROSVETE I NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA’

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

chinese-learning-in-beijingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Pekingu, NR Kina, dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o ponudi stipendija Komiteta za školarine za akademsku 2015/2016. godinu.

Od ponuđenih 10 stipendija, 6 je predviđeno za nastavak studija dosadašnjih stipendista Vlade NR Kine – državljana Republike Srbije, a 4 pune stipendije za dodiplomske, postdiplomske studije i studijsko usavršavanje ponuđene su kandidatima koji se prijavljuju prvi put.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije (vodič za korišćenje platforme za registraciju studenata, lista univerziteta i studijskih programa, medicinski formular za strance i vodič za dodelu stipendija Vlade NR Kine) i izvršiti neophodnu on-line registraciju na vebsajtu: http://www.scs.edu.cn/laihua/ .

Rok za dostavljanje prijava sa dokumentacijom ovom Ministarstvu je 20. april 2015. godine.

Troškove međunarodnog prevoza snosi sam kandidat.

Detaljnije

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije

study_russiaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije tokom školske 2015/2016. godine

Ambasada Ruske Federacije obaveštava srpsku stranu da je Federalna Agencija za pitanja Zajednice Nezavisnih Država, sunarodnika koji žive u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju objavila spisak visokoškolskih ustanova i studijskih smerova pogodnih za prijem stranih studenata zainteresovanih za stipendiju Vlade Ruske Federacije za školsku 2015/2016. godinu.

Vebsajt Rosotrudničestva je : http://95.163.77.90/node/893.

Informacija o konkursu Vlade Ruske Federacije biće objavljena na sajtu Ministarstva i u Ruskom domu u Beogradu tokom trajanja konkursa. Prijave kandidata sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na adresu Ruskog doma u Beogradu. Mešovita komisija će odlučivati o predlogu kandidata za dodelu stipendija Ruske Federacije u roku koji predvidi ruska strana.

Rok: 02.03.2015.

Detaljnije

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

romania-scholarshipsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Rumunije, Direkcija za javnu diplomatiju, kulturnu i naučnu međunarodnu saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ponudila je zainteresovanim kandidatima iz Srbije stipendije za akademsku 2015/2016. godinu.

Metodologija konkurisanja koju kandidati moraju da ispunjavaju precizno su navedeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, http://www.mae.ro/node/1794  na rumunskom jeziku.

Informacija na engleskom jeziku dostupna je na sajtu: http://www.mae.ro/en/node/10251

Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje prosleđuje dokumentaciju rumunskoj strani posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Krajnji rok za prijavu je 1. mart 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

stipendijaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o objavi konkursa za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu, na osnovu člana 3. Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Sve potrebne informacije i prijavni formulari dostupni su na internet stranici CMEPIUSP – Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx.

Rok za dostavu prijava zainteresovanih kandidata sa potrebnom dokumentacijom ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine, s obzirom da je slovenačka strana zatražila nominaciju Ministarstva.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

Rok za podnošenje prijava je 24.02.2014. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke

Research. wordsjpgMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke za period 2014. – 2015. godine

1. Predmet konkursa je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni na sledeći način:
Strana koja prima istraživače snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa i projekata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do 90€ dnevno u dinarskoj protivvrednosti po osnovu boravka gostujućeg istraživača.
Strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do visine cene ekonomske klase aviokarte za istraživače koji se upućuju u Slovačku.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 1950 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno 3900 evra za dve godine.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

2. Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ili Zakonom o inovacionoj delatnosti.

Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. 7. Okvirni program EU).

Predlozi zajedničkih projekata moraju biti podneti blagovremeno u obe zemlje.

Izabrani projekti će biti zajednički finansirani.

Prijave predloga projekata se podnose na srpskom i engleskom jeziku.

3. Selekcija projekata:
Odluku o izboru i obimu finansiranja predloženih projekata donosi Mešovita komisija na osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:
– kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,
– kvalifikacije podnosilaca projekta,
– program osnovnog finansiranja učesnika projekta,
– perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih fondova (npr. Framework Programme EC),
– multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje,
– učešće mladih istraživača,
– zajednički interes.

Prednost kod izbora će imati novi predlozi projekata (nove teme i novi projektni timovi) koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

4.Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 29. jula 2013. godine.

Detalji konkursa

zp8497586rq