Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Vesti

Florida1Florida Na osnovu tačke 3., 4 i tačke  5. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona, Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje

 

 

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

I.    PODACI O VOZILU
1.    Putničko vozilo Zastava, model Florida IN 1.6 L, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1103A0000029151, broj motora: PSANFV10FX7C2756438, snaga motora: 70 KW, zapremina motora: 1587 cm3, ukupna masa: 1400, neregistrovano.
2.    Početna cena: 60.000,00 dinara, bez PDV-a.
3.    Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

II.     PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate ili na dan licitacije prilože depozit u iznosu 10% od početne vrednosti vozila.

Uplata depozita može se izvršiti na račun broj: 840-318647-25 koji se vodi kod Uprave za trezor, filijala Kanjiža.

III.     DATUM I MESTO LICITACIJE
Licitacija će se održati dana 10. oktobra 2014. godine u 12,00 časova u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

IV.    PREGLED VOZILA
Vozilo se može pogledati svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 sati u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

V.    OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti pun iznos, umanjen za iznos depozita, na račun Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja da je njegova ponuda prihvaćena.
Troškove poreza i prevođenja vozila, kao i ostale troškove snosi kupac.
Vozilo se preuzima u viđenom stanju, jedan dan posle uplate postignute cene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

VI.    DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima konkursa čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% biće vraćen nakon završetka licitacije.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 024/873-151.

Predsednik Komisije