Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektor

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade CILJ KONKURSA Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja […]

Nastavi

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou CILJ KONKURSA Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode lokalne samouprave objavljivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj […]

Nastavi