Novi porez na imovinu od aprila

Vesti

Vlasnici nekretnina u Srbiji znaće koliki će porez na imovinu platiti u 2011. godini tek kad lokalne samouprave odrede poresku stopu, za šta imaju rok do kraja marta.

Dok ne dobiju nova rešenja građani su dužni da plaćaju porez na imovinu na osnovu prošlogodišnje poreske obaveze. Prva rata se plaća do 15. februara u iznosu četvrtine poreza za 2010. godinu.

Izmenama Zakona o porezu na imovinu, koje su u primeni od 1. januara, predviđena je maksimalna stopa poreza na nepokretnosti od 0,4 odsto, a na zemljište 0,3 odsto, a skupštine lokalnih samouprava imaju mogućnost da propišu niže stope.

Vlasnici imovine veće vrednosti plaćaće porez po progresivnoj stopi jer će se stopa od maksimalnih 0,4 odsto obračunavati samo na nepokretnost procenjenu do 10 miliona dinara.