NIS – Zajednici zajedno 2023.

Konkursi

NIS – Zajednici zajedno 2023.

Kompanija NIS upućuje poziv javnim osnovnim i srednjim školama, kao i naučno-istraživačkim organizacijama (NIO) i naučno-tehnološkim parkovima (NTP) na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana, Žitišta i Velikog Gradišta da prijave projekte u skladu sa svojim potrebama.

Konkursom će biti podržane dve vrste ulaganja:
1. Unapređenje nastavnog/naučnog procesa
2. Infrastrukturno unapređenje školskih/naučnih ustanova

U užem smislu, svaka vrsta ulaganja može da podrazumeva sledeće aktivnosti:
1. Unapređenje nastavnog/naučnog procesa:
1.1. Nabavka digitalne opreme:
– digitalni paketi koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor
– pojedinačne komponente digitalnih paketa
– tableti i računari namenjeni učenicima
– oprema za informatičke kabinete
1.2. Opremanje specijalizovanih učionica i kabineta:
– oprema za odeljenja za učenike sa izuzetnim sposobnostima
– specijalizovana oprema za kabinete za STEAM discipline (samo za srednje škole i može da podrazumeva nabavku 3D štampača, 3D skenera, CNC mašina, mBot robota, micro:bit uređaja, LEGO Mindstorms setova i drugo)
– opremanje laboratorija za prirodne nauke specijalizovanim učilima (fizika, hemija, biologija, multidisciplinarni kabineti)
1.3. Nastavna pomagala za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:
– oprema, softverska rešenja i drugo
1.4. Nabavka opreme za NIO i NTP
– specijalizovana oprema za izvođenje naučnih istraživanja

2. Infrastrukturno unapređenje objekata škola, NIO i NTP:
2.1. Unutrašnje uređenje:
– molerski radovi
– podni radovi
– sanacija toaleta/adaptacija toaleta za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
– zamena sistema za grejanje
– zamena elektro instalacija
– unutrašnje saniranje vlage
– zamena unutrašnje stolarije
– zamena osvetljenja u energetski efikasnije
– ugradnja liftova za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (ukoliko postoje tehničke mogućnosti)
2.2. Spoljašnje uređenje:
– uređenje fasade (termo i hidro izolacija, sanacija fasade i slično)
– sanacija krovova
– zamena spoljašnje stolarije
– uređenje dvorišnih površina ustanova (sanacija betonskih dvorišnih površina, adaptacija, rekonstrukciji ili izgradnja dvorišnih terena za sportske aktivnosti, uređenje travnatih površina i sadnja drveća)
– zamena dvorišnog osvetljenja u energetski efikasnije
– postavljanje pametnih klupa
– postavljanje, zamena ili sanacija ograde i kapije dvorišta ustanova
– obezbeđivanje pristupačnosti za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (pristupne rampe, taktilne staze)
2.3. Tehnički sistemi zaštite:
– video nadzor (spoljašnji i unutrašnji)
– alarmni sistemi
– ostali tehnički sistemi zaštite
2.4. Prateća ulaganja (ne samostalno, već kao prateće aktivnosti infrastrukturnog unapređenja objekata):
– nabavka učioničkog i/ili laboratorijskog nameštaja
– nabavka sportske opreme
– postavljanje kontejnera za reciklažu

NAPOMENA: projektno-tehnička dokumentacija za one projekte koji zahtevaju takvu vrstu tehničkog dokumenta, mora da bude sastavni deo prijavne dokumentacije, odnosno, njihova izrada ne može biti finansirana iz sredstava koja se potražuju po osnovu ovog Konkursa.

Nosioci projekata mogu biti:
1. osnovne škole
2. srednje škole
3. naučno-istraživačke organizacije (NIO)
4. naučno-tehnološki parkovi (NTP)

Konkurs traje od 15. juna 2023. godine do 8. septembra 2023. godine do 16 časova. Rezultati će biti objavljeni u drugoj polovini oktobra 2023. godine.

Detaljnije