Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status):
1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbiije
3. Ostali korisnici javnih sredstava sa sedištem na teritoriji APV

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2014. godine

Broj telefona za dodatne informacije:
021/487-47-20
021/487-47-26
021/487-43-27
021/457-719

Detalji konkursa