Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): 1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta […]

Nastavi

Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma

SKGO Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Socijalna inkluzija i integracija Roma “ koje će se održati od 30. juna do 2. jula. 2014. godine u Briselu. Cilj […]

Nastavi