Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije Pravo učešća na konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji APV pod uslovom da je partner na Projektu, i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV. Maksimalni iznos po učesniku: 4.000.000,00 din Rok za podnošenje prijava: 30.09.2019. Kontakt: 021/487-47-26, […]

Nastavi