Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE’

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Drugi Javni konkurs u 2018 godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Rok: 15.10.2018. godine

Detaljnije

Dodela sredstava za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova EU

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Rok: 20.04.2018. godine

Javni konkurs

Detaljnije

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pravo učešća na Javnom konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine pod uslovom da je ugovorna strana na Projektu, odnosno da je nosilac Projekta ili partner na Projektu i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV.

Rok za podnošenje Prijava počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. maj 2017. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status):
1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbiije
3. Ostali korisnici javnih sredstava sa sedištem na teritoriji APV

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2014. godine

Broj telefona za dodatne informacije:
021/487-47-20
021/487-47-26
021/487-43-27
021/457-719

Detalji konkursa

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq