Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

Rok za podnošenje prijava je 24.02.2014. godine.

Link

Tags: