Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Tags: