Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva

Konkursi

information-technologySIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva

U skladu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje preduzetništva u informaciono-tehnološkoj delatnosti u 2013. godini, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je:

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za tehnološke startape  i

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za organizaciju obuke i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva.

Javni pozivi biće otvoreni do raspoloživosti budžetskih sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2013. godine.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija možete naći na sajtu www.startapsrbija.rs.