Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkursi

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a LaptopNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom bez radnog iskustva

 

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Subvencija zarade za zapošljavanje o soba sa invaliditetom, u trajanju od 12  meseci, dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava na neodređeno vreme osobe  sa invaliditetom bez radnog iskustva.
Subvencija zarade se ostvaruje mesečno, u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, koja sadrži:
– minimalnu zaradu bez poreza i doprinosa i
– porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:
1. da je zahtev podnet u roku od 30 dana od dana za snivanja radnog odnosa  na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom;

2. da se osoba sa invaliditetom zapošljava sa evidencije Nacionalne  službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

3. da je poslodavac izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

4. da račun poslodavca nije u blokadi;

5. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva , izuzev redovne fluktuacije;

6. da zapošljavanje ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih.

Subvenciju ne mogu ostvariti:
– privredni subjekti u sektoru uglja, kao ni privredni subjekti u teškoćama u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i  dodela državne pomoći;
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
– subvenciju na ime poreza i doprinosa za ista lica ne mogu ostvariti poslodavci koji koriste istu vrstu olakšica u okviru drugih mera za podstica nje zapošljavanja.

Poziv je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link